Mediator czy sędzia – kto lepiej rozstrzyga spór

Jedne sprawy toczą się przy obecności mediatora. Drugie trafiają przed osobę sędziego. Kto lepiej rozstrzyga spór?! Okazuje się, że to, kto go rozstrzygnie zadecyduje sama sprawa, a nie wolna wola.

Zawody prawnicze

Na początku warto zdać sobie sprawę z istnienia wielu rodzajów prawników. Choć wszyscy oni stoją na straży prawa, to w rzeczywistości każdy z nich zajmuje się zupełnie czym innym. Wśród najpopularniejszych prawników wymienia: się adwokatów, notariuszy, prokuratorów, mediatorów oraz sędziów.

  1. Prawnik:

Prawnik to osoba, która kształciła się w kierunku prawa. Zajmuje się on prawem w teorii, na przykład ucząc się go i go nauczając. Ewentualnie zajmuje się on prawem w praktyce, na przykład wykonując jakąś specjalną profesję prawniczą.

  1. Adwokat:

Adwokat to osoba, która zdobyła prawnicze wykształcenie. Zajmuje się on niesieniem pomocy prawnej, jak chociażby obroną przed sądem. Dlatego też prawników nazywa się niekiedy obrońcami.

  1. Notariusz:

Notariusz to osoba, która zdobyła prawnicze wykształcenie. Zajmuje się on niesieniem pomocy prawnej, jak chociażby sporządzaniem dokumentów prawnych. Dlatego też notariuszy nazywa się niekiedy prawnikami od testamentów.

  1. Prokurator:

Prokurator to osoba, która z wykształcenia pozostaje prawnikiem. Zajmuje się on wykrywaniem przestępstw oraz wnoszeniem i podtrzymywaniem aktów oskarżenia. Efektem tego prokuratorów nazywa się też niekiedy oskarżycielami.

  1. Mediator:

Mediator to osoba, która ukończyła prawo, ewentualnie inną ważną dziedzinę potrzebną do wykonywania swojego zajęcia, na przykład psychologię, biologię lub socjologię. Zajmuje się on prowadzeniem mediacji między stronami. Nie wpływa przy tym na ostateczny wynik mediacji.

  1. Sędzia:

Sędzia to osoba, która ukończyła prawo. Zajmuje się orzekaniem wyroków w konkretnych sprawach. A więc wpływa na ostateczny wynik procesu.

Mediator – prawnik prowadzący spór

Mediator może być prawnikiem, ale musi, może mieć też inne studia. Przed mediatora trafiają sprawy, przy których istnieje szansa, że nie trafią przed sąd, jeśli zwaśnione strony dojdą do porozumienia. Mediator prowadzi rozmowy między stronami w celu jak najkorzystniejszego rozwiązania problemu, aczkolwiek w żaden sposób nie wpływa na ostatecznie rozstrzygnięcie sprawy.

Sędzia – prawnik rozstrzygający spór

Sędzia to zawsze prawnik i to prawnik z doświadczeniem oraz zaufaniem. Przed sąd trafiają sprawy, które nie przeszły pomyślnie mediacji lub które nawet ze względu na powagę nie trafiły do mediacji. Sędzia w wyniku przesłuchań decyduje o finalnym rozstrzygnięciu sprawy.

Mediator a sędzia

Podsumowując – mediatorzy oraz sędziowie powinni ze sobą współdziałać, aczkolwiek nie pozostają do tego zobowiązani. Ich działania, choć na pozór podobne, okazują się zupełnie różne. Otóż mediatorów kojarzy się przeważnie z osobami, które rozstrzygają mniej ważne sprawy, a sędziów jako tych, którzy wkraczają do spraw ważnych. Tak naprawdę jednak mediatorzy o niczym nie decydują, bo decydują tylko sędziowie. W powinności mediatorów leży poprowadzenie rozmów tak, aby sprawa nie trafiła przed sąd, bo sami zainteresowani mogą ją rozstrzygnąć, ale jeśli już trafi, to tylko w geście sędziego leży jej rozstrzygnięcie.

Źródło: kancelariaea.pl

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *