Dlaczego warto sporządzić testament w kancelarii notarialnej

Umrzeć można w każdej chwili. Aby nasz majątek trafił w ręce bliskich nam osób, należy sporządzić testament. Okazuje się jednak, że podczas jego uprawomocniania może dojść do różnych komplikacji i ostatnia wola może nie zostać wcale spełniona. Przekonajmy się więc dlaczego w celu uniknięcia tego typu sytuacji, powinniśmy sporządzać testament w kancelarii notarialnej.

Testament jako ostatnia wola

Testament to dokument stanowiący ostatnią wolę. Określa on o tym jak spadkodawca [w jednym testamencie może występować tylko jeden spadkodawca] rodząca swoim majątkiem na wypadek swojej śmierci. A ściślej chodzi o to co i komu, a więc jakim spadkobiercom [w jednym testamencie może występować dowolna liczba spadkobierców].

Zachowek jako dziedziczenie ustawowe

Zachowek to przepis prawny stanowiący dziedziczenie ustawowe. Określa on o tym kto powinien dziedziczyć po zmarłej osobie, na wypadek gdy testament pozostaje niejasny lub gdy go brakuje. Wśród osób uprawnionych do otrzymania zachowku wymienia się współmałżonka, dzieci oraz wnuki.

Rodzaje testamentów

Testament sporządza się na wiele sposobów. Testament pisemny alograficzny sporządza spadkodawca pisemnie i własnoręcznie. Testament pisemny alograficzny sporządza spadkodawca ustnie w obecności dwóch świadków, a jeden z nich go spisuje. Testament ustny, nieco podobny do testamentu pisemnego alograficznego, sporządza spadkodawca ustnie w obecności dwóch świadków, a jeden z nich albo go spisuje, albo oboje potwierdzają jego prawdziwość przed sądem. Testament pisemny notarialny sporządza pisemnie spadkodawca przy pomocy prawnika-notariusza. Sposób przygotowania testamentu wpływa niekiedy na jego realizację, a więc uprawomocnienie lub nieuprawomocnienie.

Specyfika testamentu notarialnego

Testament pisemny notarialny to ostatnia wola, która przybiera formę aktu notarialnego, a więc dokumentu prawnego. W związku z tym jest testamentem, który ma silne podłoże prawne, a co za tym idzie, w najprostszy sposób i bez żadnych komplikacji się go uprawomocnia. W przypadku innych testamentów pisemnych lub testamentu mówionego, nie musi, ale może dojść do sytuacji niejasnych, w której niczym przy braku testamentu, wkroczy instytucja zachowku. O ile żyjemy w zgodzie z najbliższymi osobami, o tyle się ona sprawdzi, bo bez testamentu odziedziczą oni po nas majątek, aczkolwiek jeśli ktoś chce go przekazać komuś innemu, bo rodzina pozostaje mi bliska, wówczas zachowek okaże się tylko przeszkodą.

Źródło: notariusz-derkowska.pl

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *